Returer og klager

Hvis du angrer et kjøp fra IDEAL BAIT RUSINEK, og ønsker å returnere det, kan du gjøre det forutsatt at det er sendt tilbake innen 14 dager etter kjøpet, at produktet ligger i originalemballasjen, at det er fullstendig ubrukt og at det ikke er skadet på noen måte. Dersom du benytter deg av angreretten, blir du kun belastet med kostnadene ved å sende varen i retur, jf Angrerettloven §15.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen senest 2 dager etter levering, ettersom varene er levende.
Ta i så fall kontakt på e-post: info@idealbait.no, eller kontakt oss på telefon: 47721148.