Om selskapet

Partene
Selger er IDEAL BAIT RUSINEK og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

e-post

info@idealbait.no

telefon

47721148

Organisasjonsnummer

831 071 842

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.